Jouw jaarplan presenteren met een uitleganimatie

04 augustus 2017

Een nieuw beleidsplan presenteren is niet makkelijk. Hoe zorg je er als organisatie voor dat jouw strategie of jaarplan bij alle werknemers bekend is en uitgevoerd wordt? Dat is een belangrijke vraag waar het management zich elk jaar mee bezig houdt. Jaarplannen, beleidsplannen en ook veranderplannen zijn bedrijfsbreed en moeten daarom gedeeld worden met alle mensen die in de organisatie werken. Deze plannen gaan tenslotte over de strategie die de onderneming gaat varen. De uitdaging is hoe die papieren tijger tussen de oren van het personeel te krijgen én hoe je er draagvlak voor creëert. Een heldere animatievideo zorgt met visuele storytelling dat iedereen de nieuwe strategie of beleid begrijpt én hier enthousiast over is.

Maak werknemers ambassadeurs van jouw jaarplan

Het succes van een jaarplan – vaak uitgedacht door hoger management en consultants – zit hem in de uitvoering ervan. De operationele laag van de organisatie - “de mensen op de vloer” - moet de plannen uiteindelijk gaan uitvoeren. Zonder draagvlak vanuit de diepere organisatie zal een jaarplan, veranderplan of beleidsplan geen succes hebben. Een goed doordachte aanpak om het jaarplan te laten landen, is van doorslaggevend belang.                                           

Het presenteren van een beleidsplan valt of staat met duidelijke communicatie. Vaak is een jaarplan theoretisch en abstract. Voor het realiseren van de bedrijfsstrategie is aansluiting met het personeel essentieel. Dit is precies waar het regelmatig verkeerd gaat. Managers zijn bekend met het uitschrijven en uitdenken van beleid. De werknemers op de werkvloer hebben die ervaring vaak minder of zelfs helemaal niet. Daar komt nog bij dat zij vaak de tijd en interesse niet hebben om het gehele jaarplan te lezen. Vaak wordt het plan gescand op hoofdlijnen. Wat de context is van bepaalde keuzes en wat de strategie betekent in de praktijk, blijft hierdoor vaak onduidelijk. De impact van een uitgewerkt beleidsplan is dan natuurlijk nihil. Dit is frustrerend voor het management, omdat het jaarplan met een reden is opgesteld en het bedrijf naar een volgend niveau moet tillen. De kunst is om de weerstand weg te nemen bij de werknemers en hen om te vormen tot ambassadeur. Zij moeten inzien dat zij de hoofdrolspelers zijn om het plan te realiseren. Een animatie laten maken zorgt dat je jouw plannen helder uit legt met visuele storytellng en creëer ambassadeurs binnen de organisatie.

Speel in op het brein: maak zichtbaar

De kracht van een animatievideo is het visuele en verhalende karakter. Onze hersenen zijn gevoelig voor beeldende verhalen. Op die manier krijgen mensen letterlijk een betere voorstelling van de situatie. Voor het uitdragen van een jaarplan geldt eigenlijk hetzelfde: maak het visueel, concreet en verhalend. Iedereen snapt dat deze visuele storytelling meer effect heeft, dan een plat document met enkel tekst. Het jaarplan wordt zo begrepen en onthouden. Door een beter begrip zorg je dat mensen enthousiast worden en dus ambassadeurs van de nieuwe koers zijn! Er is qua animatiestijlen veel mogelijk, dus qua visuele storytelling kan je alle kanten op. 

In de animatievideo voor Woonplus werken we met sceario's

Werk met scenario’s in jouw animatie

Een animatievideo laten maken om jouw plan te presenteren is dus effectief. De vraag blijft natuurlijk hoe je hier precies invulling aan geeft. Hoe maak je jouw strategie, beleid of verandertraject nou visueel? Wij maken in onze animatievideo’s gebruik van scenario’s. Deze scenario’s maken de verbinding die nodig is, tussen de belangrijke speerpunten in het plan en de mensen op de werkvloer. Zo’n scenario geeft werknemers antwoord op de vraag hoe ze de doelstellingen van het bedrijf in hun dagelijkse werk kunnen toepassen en vertalen.

Nieuwsgierig naar animatievideo's?

Animatievideo laten maken

 

Een scenario stimuleert de dialoog, omdat het werknemers in staat stelt op basis van echte situaties mee te denken. Werknemers brengen dan eigen ideeën in hoe de strategie of verandering door te voeren. De animatievideo zorgt er zo voor dat het beleidsplan gaat leven in de organisatie. Wij maken deze scenario’s zo realistisch mogelijk en helemaal op maat. We gebruiken concrete, herkenbare situaties van de werkvloer. Door te laten zien hoe die situaties er volgens de nieuwe plannen eruit zien, zorgt je voor aansluiting met de praktijk. Het effect van de nieuwe ideeën en veranderingen die in het jaarplan beschreven zijn, worden zo dus visueel en duidelijk uitgelegd.

Jaarplan van Woonplus

Deze aanpak gebruikten onze animatie studio ook voor het jaarplan van Woonplus. Deze woningcorporatie wilde het nieuwe jaar starten met een hagelnieuw jaarplan. Dit jaarplan gebruikt het thema ‘Anders kijken. Anders doen.’ Dit hield in dat de werknemers binnen WoonPlus positief kritisch naar het eigen werk gingen kijken en zo een lerende organisatie ging worden. Ook dit jaarplan stond vol met superlatieven. Wij hebben dit vertaald naar een beeldende animatie met zeven scenario’s. Deze scenario’s hebben laten zien hoe het beleidsplan er in de praktijk uit ging zien. Om de aandacht van de kijker continue vast te houden, gebruikten we halverwege een korte dialoog tussen twee personages.

Het veranderplan van Aquon wordt in deze animatievideo concreet gemaakt

Veranderplan van AQUON

Ook voor AQUON hebben wij deze strategie ingezet om hun veranderplan tot leven te brengen. AQUON wilde een professionalisering doorvoeren en had hiervoor drie kernwaardes geformuleerd. De werknemers moeten die kernwaardes omarmen, uitdragen en in hun werk tot uitvoering gingen brengen. Wij maakten voor deze uitdaging een animatie die de drie kernwaarden kort toelicht en vervolgens met een scenario tot leven brengt. In deze explanimation volgen de scenario’s elkaar chronologisch op, waarmee je een samenhangend en compleet verhaal krijgt. Ook hier maken we gebruik van dialogen tussen de personages om het geheel aantrekkelijker te maken.

Wat zijn jouw plannen?

Heb jij ook cijfers, speerpunten, doelstellingen of kernwaarden die gepresenteerd moeten worden aan alle werknemers in jouw bedrijf of onderneming? Denk er dan eens aan een explanimation laten maken om jouw jaarplan te delen en uit te dragen. Dat dit meer impact maakt dan een beleidstuk is zeker. Maar het kost natuurlijk ook meer. De kosten van een explanimation hangen samen met een aantal factoren en keuzes. Het is maatwerk dus er is voor vele budgetten een sterke video te maken.  

Benieuwd hoe wij animaties maken?

Animatie laten maken

Jouw jaarplan presenteren met een uitleganimatie

Ken je het geheim
van succesvolle video's? 

 

Aanpak voor succesvolle video's.


Vertel me meer. »

Video marketing
»