Boost in verkoop door combinatie van professionele en user-generated video’s

04 april 2012

Iedereen kent ze wel; filmpjes van consumenten die daarin een product beoordelen. Nu is uit onderzoek gebleken dat fabrikanten en retailers deze ’user-generated content’ kunnen gebruiken om hun sales een boost te geven, door deze gebruikersvideo’s te combineren met professioneel geproduceerde video.

Het onderzoek toont aan dat het gebruik van video, zowel professionele als user-generated video, een verkoopstijging als resultaat heeft. Opvallend is, dat wanneer je beide type video’s gecombineerd inzet, het effect op verkoop groter is, dan als je beide type content los gebruikt. 

Dit komt doordat professionele video en gebruikersvideo’s ieder in een andere, aanvullende informatiebehoefte voorzien. Consumenten gebruiken professionele video’s namelijk voor informatie over het product en de voordelen hiervan. Terwijl ze een productbeoordeling van een gebruiker vervolgens gebruiken om de claims van het product te controleren en het gebruiksgemak te beoordelen.

De campagne dat onderwerp was van het onderzoek, zag een stijging in verkoop van het gehele assortiment. Het gebruik van alleen professionele video’s of alleen gebruikerscontent, resulteerden ook in een verkoopstijging, maar samen was het resultaat bijna 33% hoger. De onderzoekers concludeerden dat consumenten door de video’s het product beter begrijpen en daarom het product eerder kopen.

Lees het hele artikel.

CTA Titel zelf in te voeren in de backend

Tekst te bepalen

Boost in verkoop door combinatie van professionele en user-generated video’s

Ken je het geheim
van succesvolle video's? 

 

Aanpak voor succesvolle video's.


Vertel me meer. »

Video marketing
»